บริษัทเค.เอส.เซิร์ฟโซลูชั่นจำกัดเราให้ความสำคัญต่อความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นสำคัญในการชำระค่าสินค้าและบริการโดยเราได้เสนอทางเลือกให้มากถึง

สองทางเลือกในการชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆของเรา 

เงินสด

บริษัทเค.เอส.เซิร์ฟโซลูชั่นจำกัดมอบสิทธิพิเศษสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านที่ต้องการชำระเงินเป็นเงินสดซึ่งสามารถชำระเงินสดได้ที่ปลายทางในวันรับสินค้าโดยต้อง

วางเงินมัดจำสินค้าขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อสินค้าหนึ่งชิ้นและสำหรับการสั่งซื้อ Server มือสอง  หรือ 60% สำหรับการสั่งซื้อ server มือหนึ่งโดยหลังจากที่สินค้าดังกล่าว

ถึงมือท่านค่อยจ่ายเงินในส่วนที่เหลือค้างไว้สามารถชำระกับผู้ส่งสินค้าได้เลย (เฉพาะกรุงเทพ & ปริมณฑล)

หรือท่านสามารถชำระเงินสดเต็มจำนวนในวันที่ทางบริษัทจัดส่งสินค้า

โอนเงิน

สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่นอกเหนือพื้นที่บริษัทเค.เอส.เซิร์ฟโซลูชั่นจำกัดได้จัดเตรียมรูปแบบการชำระเงินผ่านการโอนเงินไว้ให้เพื่อให้ท่านสามารถสั่ง

ซื้อสินค้าได้สะดวกสบายโดยท่านสามารถเลือกโอนเงินผ่านธนาคาร / ตู้เอทีเอ็ม / Internet Banking มายังบัญชีดังต่อไปนี้

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร "บริษัทเค.เอส.เซิร์ฟโซลูชั่นจำกัด"

 

 

Bank / ธนาคาร

Account Type / ประเภทบัญชี

Account No.  / บัญชีเลขที่              

Branch Name / สาขา


 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
SAVINGS ACCOUNT

775-2-40284-6

สาขาโลตัส บางกะปิ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
SAVINGS ACCOUNT

177-2-44987-9

สาขาเทสโก้ โลตัส บางกะปิ

 

เช็ค

สำหรับลูกค้าที่เป็นบริษัท ท่านสามารถชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านทางเช็คบริษัทของท่านโดยออกเช็คสั่งจ่าย " บริษัทเค.เอส.เซิร์ฟโซลูชั่นจำกัด " ได้เมื่อสินค้าส่งถึง

ท่าน

การขอเครดิต

สำหรับลูกค้าที่มียอดสั่งซื้อสินค้ากับทาง " บริษัทเค.เอส.เซิร์ฟโซลูชั่นจำกัด " ครบจำนวน 800,000 บาทท่านสามารถขอเครดิตได้ในยอดการสั่งซื้อในครั้งถัดไปได้

โดยท่านสามารถติดต่อขอรับเอกสารการอนุมัติเครดิตได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

1. เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองจดทะเบียนร้านค้า พร้อม วัตถุประสงค์การจดทะเบียน

2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของกิจการผู้จดทะเบียน

3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของกิจการผู้จดทะเบียน

4. กรณีจดทะเบียนผู้เสียภาษี กรุณาแนบเอกสาร สำเนา ภ.พ. 20