บริษัท เค.เอส.เซิร์ฟ ตัวแทนจำหน่าย DELL HP IBM LENOVO จำหน่าย RAM Server ทุกรุ่นทุก Model สนใจรายละเอียดคลิกเลือกสินค้าด้านล่างได้เลยครับ 

4GB PC3-10600R DDR3 RDIMM

Hynix 4GB 2Rx4 PC3-10600R

Server Memory 4GB DDR3 1333Mhz.

ราคา:
4GB PC3-10600R DDR3 RDIMM

Micon 4GB 2Rx4 PC3-10600R

Server Memory 4GB DDR3 1333Mhz.

ราคา:
4GB PC3-10600R DDR3 RDIMM

Samsung 4GB 2Rx4 PC3-10600R

Server Memory 4GB DDR3 1333Mhz.

ราคา:
4GB PC3-12800R DDR3 RDIMM

Hynix 4GB 1Rx4 PC3L-12800R

Server Memory 4GB DDR3 1600Mhz.

ราคา:
4GB PC3L-12800R DDR3 RDIMM

Hynix 4GB 2Rx8 PC3L-12800R

Server Memory 4GB DDR3 1600Mhz.

ราคา:
8GB PC3L-10600R DDR3 RDIMM

Hynix 8GB 2Rx4 PC3L-10600R

Server Memory 8GB DDR3 1333Mhz.

ราคา:
8GB PC3-10600R DDR3 RDIMM

Samsung 8GB 2Rx4 PC3-10600R

Server Memory 8GB DDR3 1333Mhz.

ราคา:
8GB PC3L-12800R DDR3 RDIMM

Samsung 8GB 2Rx4 PC3L-12800R

Server Memory 8GB DDR3 1600Mhz.

ราคา:
8GB PC3-12800R DDR3 RDIMM

Micron 8GB 2Rx8 PC3-12800R

Server Memory 8GB DDR3 1600Mhz.

ราคา:
8GB PC3-12800R DDR3 RDIMM

Samsung 8GB 2Rx4 PC3-12800R

Server Memory 8GB DDR3 1866Mhz.

ราคา:
16GB PC3L-10600R DDR3 RDIMM

Hynix 16GB 2Rx4 PC3L-10600R

Server Memory 16GB DDR3 1333Mhz.

ราคา:
16GB PC3L-10600R DDR3 RDIMM

Micron 16GB 2Rx4 PC3L-10600R

Server Memory 16GB DDR3 1333Mhz.

ราคา:
16GB PC3L-10600R DDR3 RDIMM

Samsung 16GB 2Rx4 PC3L-10600R

Server Memory 16GB DDR3 1333Mhz.

ราคา:
16GB PC3-12800R DDR3 RDIMM

Hynix 16GB 2Rx4 PC3-12800R

Server Memory 16GB DDR3 1600Mhz.

ราคา:
16GB PC3L-12800R DDR3 RDIMM

Micron 16GB 2Rx4 PC3L-12800R

Server Memory 16GB DDR3 1600Mhz.

ราคา:
16GB PC3L-12800R DDR3 RDIMM

Samsung 16GB 2Rx4 PC3L-12800R

Server Memory 16GB DDR3 1600Mhz.

ราคา:
16GB PC3-14900R DDR3 RDIMM

Hynix 16GB 2Rx4 PC3-14900R

Server Memory 16GB DDR3 1866Mhz.

ราคา:
16GB PC3-14900R DDR3 RDIMM

Micron 16GB 2Rx4 PC3-14900R

Server Memory 16GB DDR3 1866Mhz.

ราคา:
16GB PC3-14900R DDR3 RDIMM

Samsung 16GB 2Rx4 PC3-14900R

Server Memory 16GB DDR3 1866Mhz.

ราคา:
32GB PC3L-10600L DDR3 RDIMM

Hynix 32GB 4Rx4 PC3L-10600L

Server Memory 32GB DDR3 1333Mhz.

ราคา:
32GB PC3L-10600L DDR3 RDIMM

Samsung 32GB 4Rx4 PC3L-10600L

Server Memory 32GB DDR3 1333Mhz.

ราคา:
32GB PC3-10600R DDR3 RDIMM

Micron 32GB 4Rx4 PC3-10600R

Server Memory 32GB DDR3 1333Mhz.

ราคา:
32GB PC3L-12800L DDR3 RDIMM

Hynix 32GB 4Rx4 PC3L-12800L

Server Memory 32GB DDR3 1600Mhz.

ราคา:
32GB PC3-12800R DDR3 RDIMM

Micron 32GB 2Rx4 PC3-12800R

Server Memory 32GB DDR3 1600Mhz.

ราคา:
32GB PC3L-12800L DDR3 RDIMM

Samsung 32GB 4Rx4 PC3L-12800L

Server Memory 32GB DDR3 1600Mhz.

ราคา:
32GB PC3-14900L DDR3 RDIMM

Micron 32GB 4Rx4 PC3-14900L

Server Memory 32GB DDR3 1866Mhz.

ราคา:
32GB PC3-14900L DDR3 RDIMM

Samsung 32GB 4Rx4 PC3-14900L

Server Memory 32GB DDR3 1866Mhz.

ราคา:
8GB PC4-17000P DDR4 RDIMM

Hynix 8GB 1Rx8 PC4-17000P

Server Memory 32GB DDR4 2133Mhz.

ราคา:
8GB PC4-2400T DDR4 RDIMM

Hynix 8GB 8GB 1Rx4 PC4-2400T

Server Memory 8GB DDR4 2400Mhz.

ราคา:
8GB PC4-2666 DDR4 RDIMM

Hynix 8GB 1Rx8 PC4-2666V

Server Memory 8GB DDR4 2666Mhz.

ราคา:
16GB PC4-2133 DDR4 RDIMM

Hynix 16GB 2Rx4 PC4-2133P

Server Memory 8GB DDR4 2133Mhz.

ราคา:
16GB PC4-2400T DDR4 RDIMM

Hynix 16GB 2Rx8 PC4-2400T

Server Memory 16GB DDR4 2400Mhz.

ราคา:
16GB PC4-2666V DDR4 RDIMM

Hynix 16GB 2Rx8 PC4-2666V

Server Memory 16GB DDR4 2666Mhz.

ราคา:
32GB PC4-2133P DDR4 RDIMM

Hynix 32GB 2Rx4 PC4-2133P

Server Memory 32GB DDR4 2133Mhz.

ราคา:
32GB PC4-2400T DDR4 RDIMM

Hynix 32GB 2Rx4 PC4-2400T

Server Memory 32GB DDR4 2400Mhz.

ราคา:
32GB PC4-2666V DDR4 RDIMM

Micron 32GB 2Rx4 PC4-2666V

Server Memory 32GB DDR4 2666Mhz.

ราคา:
32GB PC4-2666V DDR4 RDIMM

Samsung 32GB 2Rx4 PC4-2666V

Server Memory 32GB DDR4 2666Mhz.

ราคา:
64GB PC4-2133P DDR4 RDIMM

Hynix 64GB 4Rx4 PC4-2133P

Server Memory 64GB DDR4 2133Mhz.

ราคา:
64GB PC4-2400T DDR4 RDIMM

Hynix 64GB 4DRx4 PC4-2400T

Server Memory 64GB DDR4 2400Mhz.

ราคา:
64GB PC4-21300 DDR4 RDIMM

Hynix 64GB 4DRx4 PC4-21300

Server Memory 64GB DDR4 2666Mhz.

ราคา:
64GB PC4-21300 DDR4 RDIMM

Hynix 64GB 2S2Rx4 PC4-21300

Server Memory 64GB DDR4 2666Mhz.

ราคา:
128GB PC4-21300 DDR4 RDIMM

Hynix 128GB 2S4Rx4 PC4-21300

Server Memory 128GB DDR4 2666Mhz.

ราคา: