บริษัท เค.เอส.เซิร์ฟ จำหน่าย CPU Server CPU มือหนึ่ง CPU มือสอง มีสินค้าพร้อมจำหน่าย หลายรุ่น หลายโมเดล ตามหาซีพียู่รุ่นไหนอยู่ หาที่ไหนไม่เจอ ติดต่อสอบถามได้ครับ สนใจรายละเอียดคลิกเลือกสินค้าด้านล่างได้เลยครับ 

Platinum 8280

Platinum 8280

Intel® Xeon® Platinum 8280 2.70 GHz

Detail
Platinum 8276

Platinum 8276

Intel® Xeon® Platinum 8276 2.20 GHz

Detail
Platinum 8270

Platinum 8270

Intel® Xeon® Platinum 8270 2.70 GHz

Detail
Platinum 8268

Platinum 8268

Intel® Xeon® Platinum 8268 2.90 GHz

Detail
Platinum 8260

Platinum 8260

Intel® Xeon® Platinum 8260 2.40 GHz

Detail
Platinum 8256

Platinum 8256

Intel® Xeon® Platinum 8256 3.80 GHz

Detail
Platinum 8253

Platinum 8253

Intel® Xeon® Platinum 8253 2.20 GHz

Detail
Platinum 8180

Platinum 8180

Intel® Xeon® Platinum 8180 2.50 GHz

Detail
Platinum 8176

Platinum 8176

Intel® Xeon® Platinum 8176 2.10 GHz

Detail
Platinum 8170

Platinum 8170

Intel® Xeon® Platinum 8170 2.10 GHz

Detail
Platinum 8168

Platinum 8168

Intel® Xeon® Platinum 8168 2.70 GHz

Detail
Platinum 8164

Platinum 8164

Intel® Xeon® Platinum 8164 2.00 GHz

Detail
Platinum 8160

Platinum 8160

Intel® Xeon® Platinum 8160 2.10 GHz

Detail
Platinum 8153

Platinum 8153

Intel® Xeon® Platinum 8153 2.00 GHz

Detail
Gold 6126

Gold 6126

Intel® Xeon® Gold 6126 2.60 GHz

Detail
Gold 6128

Gold 6128

Intel® Xeon® Gold 6128 3.40 GHz

Detail
Gold 6130

Gold 6130

Intel® Xeon® Gold 6130 2.10 GHz

Detail
Gold 6132

Gold 6132

Intel® Xeon® Gold 6132 2.60 GHz

Detail
Gold 6134

Gold 6134

Intel® Xeon® Gold 6134 3.20 GHz

Detail
Gold 6138

Gold 6138

Intel® Xeon® Gold 6138 2.00 GHz

Detail
Gold 6140

Gold 6140

Intel® Xeon® Gold 6140 2.30 GHz

Detail
Gold 6142

Gold 6142

Intel® Xeon® Gold 6142 2.60 GHz

Detail
Gold 6148

Gold 6148

Intel® Xeon® Gold 6148 2.40 GHz

Detail
Gold 6150

Gold 6150

Intel® Xeon® Gold 6150 2.70 GHz

Detail
Gold 6152

Gold 6152

Intel® Xeon® Gold 6152 2.10 GHz

Detail
Gold 6226

Gold 6226

Intel® Xeon® Gold 6226 2.70 GHz

Detail
Gold 6230

Gold 6230

Intel® Xeon® Gold 6230 2.10 GHz

Detail
Gold 6240

Gold 6240

Intel® Xeon® Gold 6240 2.60 GHz

Detail
Gold 6250

Gold 6250

Intel® Xeon® Gold 6250 3.90 GHz

Detail
Gold 6252

 

Intel® Xeon® Gold 6252 2.10 GHz

Detail
Platinum 8170

Platinum 8170

Intel® Xeon® Platinum 8170 2.10 GHz

Detail
Platinum 8168

Platinum 8168

Intel® Xeon® Platinum 8168 2.70 GHz

Detail
Platinum 8180

Platinum 8180

Intel® Xeon® Platinum 8180 2.50 GHz

Detail
Platinum 8176

Platinum 8176

Intel® Xeon® Platinum 8176 2.10 GHz

Detail
Platinum 8170

Platinum 8170

Intel® Xeon® Platinum 8170 2.10 GHz

Detail
Platinum 8168

Platinum 8168

Intel® Xeon® Platinum 8168 2.70 GHz

Detail
Platinum 8180

Platinum 8180

Intel® Xeon® Platinum 8180 2.50 GHz

Detail
Platinum 8176

Platinum 8176

Intel® Xeon® Platinum 8176 2.10 GHz

Detail
Platinum 8170

Platinum 8170

Intel® Xeon® Platinum 8170 2.10 GHz

Detail
Platinum 8168

Platinum 8168

Intel® Xeon® Platinum 8168 2.70 GHz

Detail
Platinum 8180

Platinum 8180

Intel® Xeon® Platinum 8180 2.50 GHz

Detail
Platinum 8176

Platinum 8176

Intel® Xeon® Platinum 8176 2.10 GHz

Detail
Platinum 8170

Platinum 8170

Intel® Xeon® Platinum 8170 2.10 GHz

Detail
Platinum 8168

Platinum 8168

Intel® Xeon® Platinum 8168 2.70 GHz

Detail
Platinum 8180

Platinum 8180

Intel® Xeon® Platinum 8180 2.50 GHz

Detail
Platinum 8176

Platinum 8176

Intel® Xeon® Platinum 8176 2.10 GHz

Detail
Platinum 8170

Platinum 8170

Intel® Xeon® Platinum 8170 2.10 GHz

Detail
Platinum 8168

Platinum 8168

Intel® Xeon® Platinum 8168 2.70 GHz

Detail
Platinum 8180

Platinum 8180

Intel® Xeon® Platinum 8180 2.50 GHz

Detail
Platinum 8176

Platinum 8176

Intel® Xeon® Platinum 8176 2.10 GHz

Detail
Platinum 8170

Platinum 8170

Intel® Xeon® Platinum 8170 2.10 GHz

Detail
Platinum 8168

Platinum 8168

Intel® Xeon® Platinum 8168 2.70 GHz

Detail
Platinum 8180

Platinum 8180

Intel® Xeon® Platinum 8180 2.50 GHz

Detail
Platinum 8176

Platinum 8176

Intel® Xeon® Platinum 8176 2.10 GHz

Detail
Platinum 8170

Platinum 8170

Intel® Xeon® Platinum 8170 2.10 GHz

Detail
Platinum 8168

Platinum 8168

Intel® Xeon® Platinum 8168 2.70 GHz

Detail
Platinum 8180

Platinum 8180

Intel® Xeon® Platinum 8180 2.50 GHz

Detail
Platinum 8176

Platinum 8176

Intel® Xeon® Platinum 8176 2.10 GHz

Detail
Platinum 8170

Platinum 8170

Intel® Xeon® Platinum 8170 2.10 GHz

Detail
Platinum 8168

Platinum 8168

Intel® Xeon® Platinum 8168 2.70 GHz

Detail
Platinum 8180

Platinum 8180

Intel® Xeon® Platinum 8180 2.50 GHz

Detail
Platinum 8176

Platinum 8176

Intel® Xeon® Platinum 8176 2.10 GHz

Detail
Platinum 8170

Platinum 8170

Intel® Xeon® Platinum 8170 2.10 GHz

Detail
Platinum 8168

Platinum 8168

Intel® Xeon® Platinum 8168 2.70 GHz

Detail
Platinum 8180

Platinum 8180

Intel® Xeon® Platinum 8180 2.50 GHz

Detail
Platinum 8176

Platinum 8176

Intel® Xeon® Platinum 8176 2.10 GHz

Detail
Platinum 8170

Platinum 8170

Intel® Xeon® Platinum 8170 2.10 GHz

Detail
Platinum 8168

Platinum 8168

Intel® Xeon® Platinum 8168 2.70 GHz

Detail
Platinum 8180

Platinum 8180

Intel® Xeon® Platinum 8180 2.50 GHz

Detail
Platinum 8176

Platinum 8176

Intel® Xeon® Platinum 8176 2.10 GHz

Detail
Platinum 8170

Platinum 8170

Intel® Xeon® Platinum 8170 2.10 GHz

Detail
Platinum 8168

Platinum 8168

Intel® Xeon® Platinum 8168 2.70 GHz

Detail
Platinum 8180

Platinum 8180

Intel® Xeon® Platinum 8180 2.50 GHz

Detail
Platinum 8176

Platinum 8176

Intel® Xeon® Platinum 8176 2.10 GHz

Detail
Platinum 8170

Platinum 8170

Intel® Xeon® Platinum 8170 2.10 GHz

Detail
Platinum 8168

Platinum 8168

Intel® Xeon® Platinum 8168 2.70 GHz

Detail
Platinum 8180

Platinum 8180

Intel® Xeon® Platinum 8180 2.50 GHz

Detail
Platinum 8176

Platinum 8176

Intel® Xeon® Platinum 8176 2.10 GHz

Detail
Platinum 8170

Platinum 8170

Intel® Xeon® Platinum 8170 2.10 GHz

Detail
Platinum 8168

Platinum 8168

Intel® Xeon® Platinum 8168 2.70 GHz

Detail
Platinum 8180

Platinum 8180

Intel® Xeon® Platinum 8180 2.50 GHz

Detail
Platinum 8176

Platinum 8176

Intel® Xeon® Platinum 8176 2.10 GHz

Detail
Platinum 8170

Platinum 8170

Intel® Xeon® Platinum 8170 2.10 GHz

Detail
Platinum 8168

Platinum 8168

Intel® Xeon® Platinum 8168 2.70 GHz

Detail
Platinum 8180

Platinum 8180

Intel® Xeon® Platinum 8180 2.50 GHz

Detail
Platinum 8176

Platinum 8176

Intel® Xeon® Platinum 8176 2.10 GHz

Detail
Platinum 8170

Platinum 8170

Intel® Xeon® Platinum 8170 2.10 GHz

Detail
Platinum 8168

Platinum 8168

Intel® Xeon® Platinum 8168 2.70 GHz

Detail
Platinum 8180

Platinum 8180

Intel® Xeon® Platinum 8180 2.50 GHz

Detail
Platinum 8176

Platinum 8176

Intel® Xeon® Platinum 8176 2.10 GHz

Detail
Platinum 8170

Platinum 8170

Intel® Xeon® Platinum 8170 2.10 GHz

Detail
Platinum 8168

Platinum 8168

Intel® Xeon® Platinum 8168 2.70 GHz

Detail