Data Recovery Server  | บริการกู้ข้อมูลเครื่อง Server ที่เสียเปิดไม่ติด 

ให้บริการกู้คืนข้อมูลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องเดิมเข้าเครื่องใหม่ ย้าย DATA ออกจากเครื่องที่เสีย ที่เกิดปัญหาจาก เครื่อง Server พัง เครื่องเปิดไม่ติด mainboard พัง ฯลฯ

 
ขนาดเนื้อที่ Capacity (GB)
อัตราค่าบริการ
พื้นที่น้อยกว่า 500GB : 5,000 - 9,000บาท
1TB :  6,000 - 12,000บาท
2TB:   8,000 - 15,000บาท
3TB:   10,000 - 19,000บาท
4TB ขึ้นไป:   กรุณาสอบถามโทร. 02-050-1499
ขั้นตอนการขอใช้บริการ 1. ติดต่อส่งเครื่องให้เจ้าหน้าที่ ที่เบอร์ 02-050-1499 หากต้องการบริการออนไซต์ Service รับ-ส่งเครื่องหน้างาน มีค่าบริการ 5,000 บาทต่อครั้ง
  2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาการเสียของเครื่องและทำการตรวจสอบข้อมูลของทางลูกค้า
  3. เจ้าหน้าที่ติดต่อแจ้งค่าบริการให้แก่ลูกค้าทราบ
  4. ลูกค้าชำระค่าบริการตามที่ตกลงกับทางทีมงาน ได้แค่ ค่าบริการตรวจสอบเบื้องต้น (เปิดเครื่อง 2,500 บาท) และค่าบริการกู้ข้อมูลตามขนาดพื้นที่ของ Storage , Server 
  5. ลูกค้าจัดส่งหลักฐานการชำระเงินให้ทางบริษัท และจัดส่งมอบเครื่อง ข้อมูลคืน ถือเป็นการเสร็จสิ้นภาระกิจการกู้ข้อมูล
ระยะเวลาในการกู้คืนข้อมูล: 1-2 วัน นับจากวันที่ได้รับตัวเครื่อง สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณทลเท่านั้น | ลูกค้าต่างจังหวัดกรุณาติดต่อผ่ายขาย
ขอสงวนสิทธิ์: ไม่รับผิดชอบทุกกรณีหากเกิดความเสียหายกับ DATA 
หมายเหตุ: ค่าบริการสูง ต่ำ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการกู้ข้อมูล
PAYMENT: 
ช่องทางการชำระเงิน:
 ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท เค.เอส.เซิร์ฟ โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 775-2-40284-6 สาขาเทสโก้โลตัสบางกะปิ บัญชีออมทรัพย์
ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท เค.เอส.เซิร์ฟ โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 177-2-44987-9 สาขาเทสโก้โลตัสบางกะปิ บัญชีออมทรัพย์
อัตราค่าบริการเปิดเครื่อง:  2,500 บาท 
คลิ๊กที่ปุ่มเพื่อสั่งซื้อ:  สั่งซื้อทันที