File Server | ไฟล์เซิร์ฟเวอร์

ให้บริการติดตั้ง ตั้งค่าเครื่องแม่ข่าย Server ให้สามารถให้บริการแชร์ไฟล์งาน ไฟล์โปรแกรม ให้กับเครื่องลูกข่าย Clients โดยสามารถกำหนดสิทธิ์ให้กับไฟล์ โฟลเดอร์ต่างๆที่ต้องการแชร์ รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์ต่างๆภายในเครื่องด้วยเช่นกัน ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ถือเป็นเครื่องหลักที่เก็บรวมรวมเอาข้อมูลงานทุกส่วน ของแต่ละแผนกเก็บไว้ที่นี่เพื่อง่ายต่อการเข้าใช้งานไฟล์ต่างๆ ฯลฯ

 
ลำดับ
รายละเอียดบริการ
ชื่อบริการ: ให้บริการติดตั้งไฟล์เซิร์ฟเวอร์ สำหรับเครื่องใหม่เท่านั้น
ติดตั้งฟรี 1: Setup Raid Controller for New Server
ติดตั้งฟรี 2: Install OS: Windows Server 2022
ติดตั้งฟรี 3: Setup Sharing File and Folder
ติดตั้งฟรี 4: Set Permission for Access File and Folder
ติดตั้งฟรี 5: Setup Shadow Copy 
ติดตั้งฟรี 6: Setup Group Policy Access File and Folder
ระยะเวลาในการติดตั้งระบบ: 1-2 วัน สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณทลเท่านั้น | ลูกค้าต่างจังหวัดกรุณาติดต่อผ่ายขาย
การรับประกัน: รับประกันการติดตั้ง 1 เดือน มีปัญหาการใช้งาน รีโมทแก้ไขฟรีภายในระยะเวลาที่กำหนด
หมายเหตุ:  ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก Hardware , Sotfware ของทางลูกค้าทุกกรณี

PAYMENT: 
ช่องทางการชำระเงิน:
ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท เค.เอส.เซิร์ฟ โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 775-2-40284-6 สาขาเทสโก้โลตัสบางกะปิ บัญชีออมทรัพย์
ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท เค.เอส.เซิร์ฟ โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 177-2-44987-9 สาขาเทสโก้โลตัสบางกะปิ บัญชีออมทรัพย์
อัตราค่าบริการติดตั้งเริ่มต้นที่:  5,000 บาท 
คลิ๊กที่ปุ่มเพื่อสั่งซื้อ:  สั่งซื้อทันที