WorkGroup | เวิร์คกรุ๊ป

ให้บริการตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานให้สามารถแชร์ข้อมูลให้เครื่องภายในองค์กรสามารถใช้งานทรัพยากรร่วมกัน เช่น แชร์ไฟล์งาน แชร์ปริ้นเตอร์ โดยบริการดังกล่าวไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อเครื่องแม่ขาย (Server) เหมาะกับองค์กรที่มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 10 เครื่อง

 
ลำดับ
รายละเอียดบริการ
ชื่อบริการ: ให้บริการติดตั้งระบบเวิร์คกรุ๊ป สำหรับคอมพิวเตอร์ชุดใหม่จำนวน 5-10 เครื่องขึ้นไป
ติดตั้งฟรี 1: Create Workgroup Computer 1 Workgroup for 5-10 Computer or User
ติดตั้งฟรี 2: Share File , Share Printer
ติดตั้งฟรี 3: Connect Share File or Shared Printer to Computer 5 - 10 User
ระยะเวลาในการติดตั้งระบบ: 1-2 วัน สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณทลเท่านั้น | ลูกค้าต่างจังหวัดกรุณาติดต่อผ่ายขาย
การรับประกัน: รับประกันการติดตั้ง 1 เดือน มีปัญหาการใช้งาน รีโมทแก้ไขฟรีภายในระยะเวลาที่กำหนด
หมายเหตุ:  ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก Hardware , Sotfware ของทางลูกค้าทุกกรณี
PAYMENT: 
ช่องทางการชำระเงิน:
 ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท เค.เอส.เซิร์ฟ โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 775-2-40284-6 สาขาเทสโก้โลตัสบางกะปิ บัญชีออมทรัพย์
ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท เค.เอส.เซิร์ฟ โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 177-2-44987-9 สาขาเทสโก้โลตัสบางกะปิ บัญชีออมทรัพย์
อัตราค่าบริการติดตั้งเริ่มต้นที่:  5,000 บาท 
คลิ๊กที่ปุ่มเพื่อสั่งซื้อ:  สั่งซื้อทันที