E-Mail Server | อีเมล์เซิร์ฟเวอร์

ให้บริการติดตั้งอีเมล์เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange Server 2019 โดยจะทำการติดตั้ง Software ดังกล่าวลงบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้สามารถให้บริการรับ - ส่งอีเมล์ภายในองค์กรของลูกค้า และสามารถส่งอีเมล์ติดต่องานกับผู้ติดต่อภายนอกองค์กรได้อีกด้วย  สามารถส่ง รับ ข้อความ รูปภาพ ไฟล์งาน ต่างๆได้ ฯลฯ

 
ลำดับ
รายละเอียดบริการ
ชื่อบริการ: ให้บริการติดตั้งเมล์เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange Server 2019 ระบบใหม่เท่านั้น
ติดตั้งฟรี 1: Setup Raid Controller for New Server
ติดตั้งฟรี 2: Install OS: Windows Server 2022
ติดตั้งฟรี 3: Join Member Server to Domain Controller
ติดตั้งฟรี 4: Install Exchange Server 2019
ติดตั้งฟรี 5: Setup Hub Transport Server and Client Access Server and Setup Mail Server
 ติดตั้งฟรี 6: Setup Microsoft Outlook Web Applications 
ติดตั้งฟรี 7:  Configuring and Enable Outlook Anywhere
ติดตั้งฟรี 8:  Configuring and Enable AntiSpam for Outlook 2019
ติดตั้งฟรี 9: Setup Client Access Array for Outlook 2019
ติดตั้งฟรี 10: Setup and Creating the Database Availability
ระยะเวลาในการติดตั้งระบบ: 1-2 วัน สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณทลเท่านั้น | ลูกค้าต่างจังหวัดกรุณาติดต่อผ่ายขาย
การรับประกัน: รับประกันการติดตั้ง 1 เดือน มีปัญหาการใช้งาน รีโมทแก้ไขฟรีภายในระยะเวลาที่กำหนด
หมายเหตุ:  ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก Hardware , Sotfware ของทางลูกค้าทุกกรณี

PAYMENT: 
ช่องทางการชำระเงิน:
 ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท เค.เอส.เซิร์ฟ โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 775-2-40284-6 สาขาเทสโก้โลตัสบางกะปิ บัญชีออมทรัพย์
ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท เค.เอส.เซิร์ฟ โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 177-2-44987-9 สาขาเทสโก้โลตัสบางกะปิ บัญชีออมทรัพย์
อัตราค่าบริการติดตั้งเริ่มต้นที่:  50,000 บาท 
คลิ๊กที่ปุ่มเพื่อสั่งซื้อ:  สั่งซื้อทันที