บริษัท เค.เอส.เซิร์ฟ ตัวแทนจำหน่าย DELL HP IBM LENOVO จำหน่าย Harddisk Server ทุกรุ่นทุก Model สนใจรายละเอียดคลิกเลือกสินค้าด้านล่างได้เลยครับ 

Dell SAS 146GB 6G 2.5

Dell SAS 146GB 6G 2.5" SFF 10K

Harddisk Dell 146GB SAS 10K 2.5"

ราคา:
Dell SAS 146GB 6G 2.5

Dell SAS 146GB 6G 2.5" SFF 15K

Harddisk Dell 146GB SAS 15K 2.5"

ราคา:
Dell SAS 300GB 6G 2.5

Dell SAS 300GB 6G 2.5" SFF 10K

Harddisk Dell 300GB SAS 10K 2.5"

ราคา:
Dell SAS 300GB 6G 2.5

Dell SAS 300GB 6G 2.5" SFF 15K

Harddisk Dell 300GB SAS 15K 2.5"

ราคา:
Dell SAS 300GB 12G 2.5

Dell SAS 300GB 12G 2.5" SFF 10K

Harddisk Dell 300GB SAS 10K 2.5" 12Gbps

ราคา:
Dell SAS 300GB 12G 2.5

Dell SAS 300GB 12G 2.5" SFF 15K

Harddisk Dell 300GB SAS 15K 2.5" 12Gbps

ราคา:
Dell SAS 500GB 6G 2.5

Dell SAS 500GB 6G 2.5" SFF 7.2K

Harddisk Dell 500GB NLSAS 7.2K 2.5"

ราคา:
Dell SAS 600GB 6G 2.5

Dell SAS 600GB 6G 2.5" SFF 10K

Harddisk Dell 600GB SAS 10K 2.5"

ราคา:
Dell SAS 600GB 6G 2.5

Dell SAS 600GB 6G 2.5" SFF 15K

Harddisk Dell 600GB SAS 15K 2.5"

ราคา:
Dell SAS 600GB 12G 2.5

Dell SAS 600GB 12G 2.5" SFF 10K

Harddisk Dell 600GB SAS 10K 2.5" 12Gbps

ราคา:
Dell SAS 600GB 12G 2.5

Dell SAS 600GB 12G 2.5" SFF 15K

Harddisk Dell 600GB SAS 15K 2.5" 12Gbps

ราคา:
Dell SAS 900GB 6G 2.5

Dell SAS 900GB 6G 2.5" SFF 10K

Harddisk Dell 900GB SAS 10K 2.5"

ราคา:
Dell SAS 900GB 12G 2.5

Dell SAS 900GB 12G 2.5" SFF 15K

Harddisk Dell 900GB SAS 15K 2.5" 12Gbps

ราคา:
Dell SAS 1TB 6G 2.5

Dell SAS 1TB 6G 2.5" SFF 7.2K

Harddisk Dell 1TB NLSAS 7.2K 2.5"

ราคา:
Dell SAS 1TB 12G 2.5

Dell SAS 1TB 12G 2.5" SFF 7.2K

Harddisk Dell 1TB NLSAS 7.2K 2.5" 12Gbps

ราคา:
Dell SAS 1.2TB 6G 2.5

Dell SAS 1.2TB 6G 2.5" SFF 10K

Harddisk Dell 1.2TB SAS 10K 2.5"

ราคา:
Dell SAS 1.2TB 12G 2.5

Dell SAS 1.2TB 12G 2.5" SFF 10K

Harddisk Dell 1.2TB SAS 10K 2.5" 12Gbps

ราคา:
Dell SAS 1.8TB 6G 2.5

Dell SAS 1.8TB 6G 2.5" SFF 10K

Harddisk Dell 1.8TB SAS 10K 2.5"

ราคา:
Dell SAS 1.8TB 12G 2.5

Dell SAS 1.8TB 12G 2.5" SFF 10K

Harddisk Dell 1.8TB SAS 10K 2.5" 12Gbps

ราคา:
Dell SAS 2TB 12G 2.5

Dell SAS 2TB 12G 2.5" SFF 7.2K

Harddisk Dell 2TB NLSAS 7.2K 2.5" 12Gbps

ราคา:
Dell SAS 2.4TB 12G 2.5

Dell SAS 2.4TB 12G 2.5" SFF 10K

Harddisk Dell 2.4TB SAS 10K 2.5" 12Gbps

ราคา:
Dell SAS 146GB 3G 3.5

Dell SAS 146GB 3G 3.5" LFF 10K

Harddisk Dell 146GB SAS 10K 3.5"

ราคา:
Dell SAS 146GB 3G 3.5

Dell SAS 146GB 3G 3.5" LFF 15K

Harddisk Dell 146GB SAS 15K 3.5"

ราคา:
Dell SAS 300GB 6G 3.5

Dell SAS 300GB 6G 3.5" LFF 10K

Harddisk Dell 300GB SAS 10K 3.5"

ราคา:
Dell SAS 300GB 12G 3.5

Dell SAS 300GB 12G 3.5" LFF 10K

Harddisk Dell 300GB SAS 10K 3.5" 12Gbps

ราคา:
Dell SAS 300GB 6G 3.5

Dell SAS 300GB 6G 3.5" LFF 15K

Harddisk Dell 300GB SAS 15K 3.5"

ราคา:
Dell SAS 300GB 12G 3.5

Dell SAS 300GB 12G 3.5" LFF 15K

Harddisk Dell 300GB SAS 15K 3.5" 12Gbps

ราคา:
Dell SAS 450GB 6G 3.5

Dell SAS 450GB 6G 3.5" LFF 15K

Harddisk Dell 450GB SAS 15K 3.5"

ราคา:
Dell SAS 500GB 6G 3.5

Dell SAS 500GB 6G 3.5" LFF 7.2K

Harddisk Dell 500GB NLSAS 7.2K 3.5"

ราคา:
Dell SAS 600GB 6G 3.5

Dell SAS 600GB 6G 3.5" LFF 10K

Harddisk Dell 600GB SAS 10K 3.5"

ราคา:
Dell SAS 600GB 12G 3.5

Dell SAS 600GB 12G 3.5" LFF 10K

Harddisk Dell 600GB SAS 10K 3.5" 12Gbps

ราคา:
Dell SAS 600GB 6G 3.5

Dell SAS 600GB 6G 3.5" LFF 15K

Harddisk Dell 600GB SAS 15K 3.5"

ราคา:
Dell SAS 600GB 12G 3.5

Dell SAS 600GB 12G 3.5" LFF 15K

Harddisk Dell 600GB SAS 15K 3.5" 12Gbps

ราคา:
Dell SAS 900GB 6G 3.5

Dell SAS 900GB 6G 3.5" LFF 10K

Harddisk Dell 900GB SAS 10K 3.5"

ราคา:
Dell SAS 1TB 6G 3.5

Dell SAS 1TB 6G 3.5" LFF 7.2K

Harddisk Dell 1TB NLSAS 7.2K 3.5"

ราคา:
Dell SAS 1TB 12G 3.5

Dell SAS 1TB 12G 3.5" LFF 7.2K

Harddisk Dell 1TB NLSAS 7.2K 3.5" 12Gbps

ราคา:
Dell SAS 1.2TB 6G 3.5

Dell SAS 1.2TB 6G 3.5" LFF 10K

Harddisk Dell 1.2TB SAS 10K 3.5"

ราคา:
Dell SAS 1.2TB 12G 3.5

Dell SAS 1.2TB 12G 3.5" LFF 10K

Harddisk Dell 1.2TB SAS 10K 3.5" 12Gbps

ราคา:
Dell SAS 1.8TB 12G 3.5

Dell SAS 1.8TB 12G 3.5" LFF 10K

Harddisk Dell 1.8TB SAS 10K 3.5" 12Gbps

ราคา:
Dell SAS 2TB 6G 3.5

Dell SAS 2TB 6G 3.5" LFF 7.2K

Harddisk Dell 2TB NLSAS 7.2K 3.5"

ราคา:
Dell SAS 2TB 12G 3.5

Dell SAS 2TB 12G 3.5" LFF 7.2K

Harddisk Dell 2TB NLSAS 7.2K 3.5" 12Gbps

ราคา:
Dell SAS 2.4TB 12G 3.5

Dell SAS 2.4TB 12G 3.5" LFF 10K

Harddisk Dell 2.4TB SAS 10K 3.5" 12Gbps

ราคา:
Dell SAS 3TB 6G 3.5

Dell SAS 3TB 6G 3.5" LFF 7.2K

Harddisk Dell 3TB NLSAS 7.2K 3.5"

ราคา:
Dell SAS 4TB 6G 3.5

Dell SAS 4TB 6G 3.5" LFF 7.2K

Harddisk Dell 4TB NLSAS 7.2K 3.5"

ราคา:
Dell SAS 4TB 12G 3.5

Dell SAS 4TB 12G 3.5" LFF 7.2K

Harddisk Dell 4TB NLSAS 7.2K 3.5" 12Gbps

ราคา:
Dell SAS 6TB 6G 3.5

Dell SAS 6TB 6G 3.5" LFF 7.2K

Harddisk Dell 6TB NLSAS 7.2K 3.5"

ราคา:
Dell SAS 6TB 12G 3.5

Dell SAS 6TB 12G 3.5" LFF 7.2K

Harddisk Dell 6TB NLSAS 7.2K 3.5" 12Gbps

ราคา:
Dell SAS 8TB 12G 3.5

Dell SAS 8TB 12G 3.5" LFF 7.2K

Harddisk Dell 8TB NLSAS 7.2K 3.5" 12Gbps

ราคา:
Dell SAS 10TB 12G 3.5

Dell SAS 10TB 12G 3.5" LFF 7.2K

Harddisk Dell 10TB NLSAS 7.2K 3.5" 12Gbps

ราคา:
Dell SAS 12TB 12G 3.5

Dell SAS 12TB 12G 3.5" LFF 7.2K

Harddisk Dell 12TB NLSAS 7.2K 3.5" 12Gbps

ราคา:
Dell SAS 14TB 12G 3.5

Dell SAS 14TB 12G 3.5" LFF 7.2K

Harddisk Dell 14TB NLSAS 7.2K 3.5" 12Gbps

ราคา:
Dell SAS 16TB 12G 3.5

Dell SAS 16TB 12G 3.5" LFF 7.2K

Harddisk Dell 16TB NLSAS 7.2K 3.5" 12Gbps

ราคา:
Dell SAS 400GB 12G 2.5

Dell SAS 400GB 12G 2.5" SFF SSD

Harddisk Dell 400GB SSD 12Gbps 2.5"

ราคา:
Dell SAS 480GB 12G 2.5

Dell SAS 480GB 12G 2.5" SFF SSD

Harddisk Dell 480GB SSD 12Gbps 2.5"

ราคา:
Dell SAS 800GB 12G 2.5

Dell SAS 800GB 12G 2.5" SFF SSD

Harddisk Dell 800GB SSD 12Gbps 2.5"

ราคา:
Dell SAS 960GB 12G 2.5

Dell SAS 960GB 12G 2.5" SFF SSD

Harddisk Dell 960GB SSD 12Gbps 2.5"

ราคา:
Dell SAS 1.6TB 12G 2.5

Dell SAS 1.6TB 12G 2.5" SFF SSD

Harddisk Dell 1.6TB SSD 12Gbps 2.5"

ราคา:
Dell SAS 1.92TB 12G 2.5

Dell SAS 1.92TB 12G 2.5" SFF SSD

Harddisk Dell 1.92TB SSD 12Gbps 2.5"

ราคา:
Dell SAS 3.84TB 12G 2.5

Dell SAS 3.84TB 12G 2.5" SFF SSD

Harddisk Dell 3.84TB SSD 12Gbps 2.5"

ราคา:
Dell SAS 7.68TB 12G 2.5

Dell SAS 7.68TB 12G 2.5" SFF SSD

Harddisk Dell 7.68TB SSD 12Gbps 2.5"

ราคา: