Domain Controller | โดเมนคอลโทรลเลอร์ 

ให้บริการโปรโมทโดเมนคอลโทรลเลอร์ หรือการเปิด Roles ของ Active Directory Domain Services (ADDS) ซึ่งเป็น Roles หรือ Feature ที่อยู่ภายใน Windows Server  โดย Active Directory มีไว้เพื่อใช้ในการระบุตัวตนในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆภายในเครื่องแม่ข่าย ฯลฯ

 
ลำดับ
รายละเอียดบริการ
ชื่อบริการ: ให้บริการติดตั้งระบบโดเมนคอลโทรลเลอร์ สำหรับระบบใหม่เท่านั้น จำนวน 1 โดเมน
ติดตั้งฟรี 1: Setup Raid Controller for New Server
ติดตั้งฟรี 2:  Install OS: Windows Server 2012 R2
ติดตั้งฟรี 3: Setup Domain Controller 1 Domain Include Active Directory , DNS , DHCP, WINS
ติดตั้งฟรี 4: Setup Time Server
ติดตั้งฟรี 5: Standard Include: Create OU 5OU ,   Create Group 5 Group ,   Create User 10 User
  Optional: Create OU 10OU , Create Group 10 Group , Create User 30 User
  Create OU 15OU , Create Group 15 Group , Create User 50 User
  Create OU 20OU , Create Group 20 Group , Create User 100 User
ติดตั้งฟรี 6: Join Clients to New Domain Controller
ระยะเวลาในการติดตั้งระบบ: 1-2 วัน สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณทลเท่านั้น | ลูกค้าต่างจังหวัดกรุณาติดต่อผ่ายขาย
การรับประกัน: รับประกันการติดตั้ง 1 เดือน มีปัญหาการใช้งาน รีโมทแก้ไขฟรีภายในระยะเวลาที่กำหนด
หมายเหตุ:  ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก Hardware , Sotfware ของทางลูกค้าทุกกรณี
PAYMENT: 
ช่องทางการชำระเงิน:
 ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท เค.เอส.เซิร์ฟ โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 775-2-40284-6 สาขาเทสโก้โลตัสบางกะปิ บัญชีออมทรัพย์
ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท เค.เอส.เซิร์ฟ โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 177-2-44987-9 สาขาเทสโก้โลตัสบางกะปิ บัญชีออมทรัพย์
อัตราค่าบริการติดตั้งเริ่มต้นที่:  9,000 บาท 
คลิ๊กที่ปุ่มเพื่อสั่งซื้อ:  สั่งซื้อทันที